Bomen aangeplant in Goudse Hout

January 28, 2020 455 keer bekeken

Afgelopen maand is gestart met het planten van een mix aan bomen en struiken in de Goudse Hout. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland de herplant voorbereid en begeleid. Als gevolg van de essentaksterfte zijn eind 2018 zieke essen verwijderd.

De es, een karakteristieke en inheemse boomsoort, herstelt niet van de schimmelziekte essentaksterfte. Zo’n 90% van de essen in Nederland gaat hieraan dood. Inmiddels is in plaats van een essenbos een diversiteit van inheems boomsoorten geplant.

Van jong naar duurzaam bos

Aan de randen van de Goudse Hout zijn struiken en boomvormers geplant, zodat het groen een natuurlijke overgang krijgt. De nieuwe boomsoorten zijn zwarte els, zachte berk, zomereik, Hollandse linde, moeras eik, populier, gewone beuk en schietwilg. De struiken en boomvormers bestaan uit wilde appel, meidoorn, hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos, Europese vogelkers, vlier, vuilboom, geoorde wilg, krenteboom, wilde kardinaalsmuts, kraakwilg, rode cornulje en de toverhazelaar. De komende jaren zal deze jonge aanplant uitgroeien tot een mooi duurzaam bos met meer biodiversiteit. Reden te meer om regelmatig een keer te komen kijken in de Goudse Hout.

Groenalliantie Midden-Holland

Groenalliantie Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de recreatiegebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden.

Cookie settings