Financiering

Groenalliantie Midden-Holland beschikt over eigen investeringsmiddelen die in de jaarlijkse begroting zijn vastgelegd. Die middelen worden ingezet bij projecten die passen binnen de doelstellingen van de Kwaliteitsimpuls. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in:

  • GA financiering: we financieren projecten die een beperkte investering vergen.
  • CO financiering: we investeren in en zoeken co-financiering (o.a. subsidies) bij omvangrijke projecten.
  • GO financiering: we leveren co-financiering aan projectinitiatieven van derden.
  • NO financiering: we investeren via medewerking aan projectinitiatieven van derden.

Beheer en onderhoud

Voor het beheer en onderhoud van de gebieden is een meerjarenbegroting gemaakt op basis van het zogeheten Terreinbeheer Model (TBM). Daarmee is het regulier beheer en groot onderhoud gewaarborgd, inclusief de voorzieningen. Groenalliantie streeft bij het beheer naar samenwerking met gebruikersgroepen en vrijwilligers.

Hoe en met wie we samenwerken, leest u bij de verschillende projecten.

Cookie-instellingen