Rolverdeling

Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie is als eigenaar van de recreatiegebieden de opdrachtgever van het programma. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen behartigen op deze wijze samen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de recreatiegebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen, zodat iedereen hiervan optimaal gebruik kan maken. De Groenalliantie is op 1 mei 2014 gevormd door de fusie van de Natuur- en Recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o.

Staatsbosbeheer

Het programma wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beheert sinds 1 januari 2017 in opdracht van de Groenalliantie recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en in de omgeving Reeuwijkse Plassen. Voorheen voerde Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H.) het beheer uit. Per 1 januari 2017 zijn de medewerkers van G.Z-H en hun taken overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Cookie-instellingen