Vraag en antwoord

Hieronder vindt u een aantal antwoorden op vragen over het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met programmamanager Henk Werksma of met een van de projectleiders via contact.

1. Hoe worden omwonenden en bezoekers van de recreatiegebieden geïnformeerd?

Staatsbosbeheer of de aannemer verzorgt de communicatie over de feitelijke werkzaamheden. Nieuwe inrichtingsplannen worden met de omgeving besproken (zie vraag 4). Nieuws over de projecten vindt u op deze website. 

2. Waar vinden er veranderingen plaats?

Er lopen ca. 15 grotere en kleinere projecten in de gebieden van Groenalliantie. Dit zijn in de Krimpenerwaard: het Loetbos en Krimpenerhout. In de omgeving van de Reeuwijkse Plassen: Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, Gouwebos, Twaalfmorgen, Elfhoeven en ’t Weegje-Oostpolder. Zie Projecten

3. Hoe lang loopt het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie?

Het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie komt voort uit meerdere kwaliteitsimpulsen die vanaf 2013 zijn gestart. In 2016 is alles samengebracht in één programma. De beoogde looptijd is vijf jaar (2016–2021).

4. Kan ik meedenken over de nieuwe plannen?

Ja, graag zelfs. Wij betrekken gebruikers bij het ontwikkelen van plannen voor (de inrichting van) de recreatiegebieden. Als u zich hiervoor wilt aanmelden, kan dat via het contactformulier

5. Hoe worden nieuwe plannen uiteindelijk projecten?

Voor zowel de gebieden in de Krimpenerwaard als die in de omgeving van de Reeuwijkse Plassen is een Uitvoeringsplan en een Investeringsagenda opgesteld. Hierin staan per gebied de kaders omschreven voor verdere ontwikkeling. Het bestuur van Groenalliantie gebruikt deze kaders voor toetsing en haalbaarheid van nieuwe initiatieven.

6. Blijven de recreatiegebieden tijdens werkzaamheden gewoon open?

We proberen het werk met de aannemers zo te organiseren dat er zo weinig mogelijk overlast is. Meestal blijft het gebied gewoon toegankelijk. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als een recreatieplas wordt heringericht. Via de aannemer wordt de omgeving dan geïnformeerd.

7. Wat is de ambitie van het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie?

Met het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie laten we natuur- en recreatiegebieden beter aansluiten op de recreatiewensen van bezoekers van vandaag de dag. Onze ambitie is dat onze acht natuur- en recreatiegebieden in 2021 ieder op zijn eigen manier als duurzaam en herkenbaar ‘groenmerk’ in het Groene Hart fungeren.

8. Staat het programma op zichzelf?

Nee, het maakt deel uit van het regionale Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland 2016-2021. Dit regionale programma is ontwikkeld door de Stuurgroepen Veenweiden Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke en Groenalliantie. Alle projecten van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie dragen bij aan de kerndoelen van het regionale programma.

9. Wie is Groenalliantie Midden-Holland?

Groenalliantie Midden-Holland (kortweg: Groenalliantie) beheert en ontwikkelt natuur- en recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en de omgeving van de Reeuwijkse Plassen. In Groenalliantie werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen samen. Groenalliantie is op 1 mei 2014 gevormd door de fusie van de Natuur- en Recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o.

10. Wat is de rol van Staatsbosbeheer in dit programma?

Sinds 1 januari 2017 verzorgt Staatsbosbeheer in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland het beheer van de natuur- en recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en in de omgeving Reeuwijkse Plassen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.