Leo Vroman kunstwerk in Goudse Hout

DE STEMPERIODE IS GESLOTEN; ER KAN NIET MEER GESTEMD WORDEN!

Op het ontmoetingsplein in de Goudse Hout zal een kunstwerk verrijzen, gewijd aan de Goudse dichter Leo Vroman (1915-2014). Drie kunstenaars hebben op verzoek van Groenalliantie een ontwerp ingediend. De jury heeft geen winnaar aangewezen maar besloten dat er een publieke stemming komt. Tot 27 september kun je hier je stem uitbrengen op 1 van de 2 kunstwerken: Saying hi and goodbye van Henrique van Putten, óf Verdwijnselen van David Habets​​​. 

Groenalliantie heeft in samenwerking met de Vroman Foundation het initiatief genomen om een kunstwerk te realiseren aan de hand van de eerste dichtregels uit het gedicht ‘Hallucinaties’ van Leo Vroman.

Wij zijn verschijnselen
van zo korte duur
dat we verdwijnselen
zijn van de Natuur
.

Kies uit:

  • ‘Saying hi and goodbye’ van de kunstenaar Henrique van Putten is een kleurrijk en natuurlijk kunstwerk dat opvalt, maar zich ook vereenzelvigt met de omgeving. Het stemt tot nadenken en tegelijk tovert het een glimlach op je gezicht. Lees meer over Saying hi and goodbye

  • Verdwijnselen, het kunstwerk van David Habets bevraagt het streven naar monumentaliteit in de natuur. 24 Kleiblokken zakken langzaam in de veenbodem weg. De blokken staan op de afgegraven veenbodem aan het water. De lettergrepen van de prachtige regels van Vroman zijn uit de blokken gefreesd. Lees meer over Verdwijnselen

Cookie-instellingen