Gebiedsadviescommissies

Voor de gebiedsadviescommissies Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen zijn instellingsbesluiten en reglementen van orde opgesteld. De 2 gebeidsadviescommissies hebben een adviserende bevoegdheid en adviseren omtrent investeringen in de gebieden. Ze zien er op toe dat hun adviezen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn en passen binnen de doelstelling van Groenalliantie. De vergaderingen van de gebiedsadviescommissies zijn openbaar, tenzij. Zij kunnen desgewenst derden voor hun vergadering uitnodigen. In principe dient het verslag van hun vergadering tevens als het advies aan het bestuur.

 • Elke commissie heeft een voorzitter (lid uit het Algemeen Bestuur).
 • De leden zijn raadsleden, door hun eigen gemeenteraad voorgedragen (benoemd door Algemeen Bestuur).
 • De commissies adviseren het bestuur van het eigen werkgebied.
 • Adviesterreinen: beheer- en ontwikkelplan, investeringsvoorstellen en hoofdlijnen van de kwaliteitskaders voor het beheer en de exploitatie.
 • Een commissie brengt advies uit binnen de kaders en de context van de regionale doelstellingen van Groenalliantie Midden-Holland.
 • De commissies kunnen met andere partijen zoals gebruikersgroepen, ondernemers of het waterschap contact hebben voor advies of afstemming.

Krimpenerwaard 

 • Mevr. K. Jaarsma (voorzitter), gemeente Krimpenerwaard
 • Dhr. K. Larooij en mevr. G. Smit, gemeente Krimpenerwaard
 • Mevr. M. Wekker en dhr. A. van Tienhoven, gemeente Krimpen aan den IJssel

Plaatsvervangende commissieleden:

 • Mevr. E. van Zijl - Vuijk en dhr. G.P. Zuijderwijk, gemeente Krimpenerwaard
 • Dhr. J. van der Elst en mevr. J. Bregman, gemeente Krimpen aan den IJssel

Reeuwijkse Plassen

 • Mevr. C.J.M. Schippers (voorzitter), gemeente Waddinxveen
 • Dhr. C. Quik en mevr. T. Uittenbroek, gemeente Gouda
 • Dhr. A.T.M. Grooten en mevr. S.M. Vink-Vermeulen, gemeente Waddinxveen
 • Mevr. E. de Vries en dhr. H. van der Smit, gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Plaatsvervangende commissieleden:

 • Mevr. B. Prins - Van den Boomgaard en dhr. H.J.N.J.M. Hettema, gemeente Waddinxveen