Elfhoeven

De Elfhoevenstrook ligt langs de noord- en oostoever van de plas Elfhoeven, één van de Reeuwijkse Plassen. De strook bestaat uit speel- en ligweiden, bosschages en een gedeelte met nat gras- en rietland. Het gebied is onderdeel van de wandelroute door het plassengebied. De kwaliteitsimpuls voorziet in de herinrichting van het entreegebied inclusief het vernieuwen van de speelplek en het meubilair, verlenging van het wandelpad en het vernieuwen van de informatievoorzieningen.

Herinrichting en vernieuwing


De herinrichting van het entreegebied voorziet in een landschappelijke herinrichting, het toevoegen van een fietsenstalling en een adequate speelvoorziening. Het bestaande wandelpad loopt nu alleen door het noordelijk deel van de recreatiestrook. Dit pad wordt doorgetrokken langs de oostoever, zodat een aantrekkelijke route ontstaat.

Deelprojecten

1. Herinrichten entreegebied, inclusief vernieuwen speelplek en meubilair.
2. Verlenging van het wandelpad.
3. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

De projecten worden gefaseerd uitgevoerd. De uitvoering van de herinrichting van het entreegebied en het verlengen van het wandelpad start in 2021. Het deelproject Vernieuwen informatievoorzieningen wordt najaar 2020 afgerond.

Samenwerkingspartners

De Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en met omwonenden.

Projectleider

Met vragen over de planvorming van de deelprojecten 1 en 2 kunt u terecht bij Maarten van Arkel, projectleider.

Met vragen over de uitvoering van het deelproject Vernieuwen informatievoorzieningen kunt u terecht bij Peter de Block, projectleider.

Cookie-instellingen