Gouwebos

Het Gouwebos is voor haar directe omgeving een belangrijk uitloopgebied. In het Gouwebos is aan de Waddinxveen zijde een avontuurlijke speelplaats gerealiseerd en aan de Boskoopse zijde een nieuwe speelplek. Ook zijn paden en bos- en graslanden aangepakt zodat de beleving van het landschap wordt versterkt. Het gebied heeft door de aanpassingen nog meer belevingsmogelijkheden gekregen.

Dichtbij de dorpen

Het Gouwebos ligt ingesloten tussen de Waddinxveen en Boskoop. Het recreatiegebied functioneert vooral voor inwoners van de aanliggende dorpen. Je kan er prima fietsen, wandelen, hond uitlaten, hardlopen en spelen. De fietspaden in het Gouwebos verbinden Boskoop en Waddinxveen met elkaar en sluiten aan op het regionale fietsnetwerk.

Deelprojecten

  1. Verbeteren van bos-, grasland-, en padenstructuur. Hierdoor ontstaat meer diversiteit en  landschapsbeleving.
  2. Vernieuwen van de bestaande speelplaats aan de Boskoopzijde en aanleggen speelplaats aan kant van Waddinxveen.
  3. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

De projecten 1, 2 en 3 zijn inmiddels afgerond.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Waddinxveen, Gebruikersgroep Gouwebos, IVN en KNNV. Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt. 

Cookie-instellingen