Gouwebos

Het Gouwebos is voor haar directe omgeving een belangrijk uitloopgebied. Er komen nieuwe sport- en speelvoorzieningen zoals een avontuurlijke speelplaats aan de kant van Waddinxveen. Het gebied krijgt in onze visie meer identiteit.

Dichtbij de dorpen

Het Gouwebos ligt ingesloten tussen de Waddinxveen en Boskoop. Het recreatiegebied functioneert vooral voor inwoners van de aanliggende dorpen. Je kan er prima fietsen, wandelen, hond uitlaten, hardlopen en spelen. De fietspaden in het Gouwebos verbinden Boskoop en Waddinxveen met elkaar en sluiten aan op het regionale fietsnetwerk.

Deelprojecten

  1. Verbeteren van bos-, grasland-, en padenstructuur. Hierdoor ontstaat meer diversiteit en  landschapsbeleving.
  2. Vernieuwen van de bestaande speelplaats aan de Boskoopzijde en aanleggen speelplaats aan kant van Waddinxveen.
  3. Herinrichten oevers en water (aanleggen natuurvriendelijke oevers, vergroten belevingswaarde).
  4. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. De vernieuwing van de bestaande speeplaats aan de Boskoopzijde bevindt zich in de planvormingsfase. De realisatie van de speelplaats aan de kant van Waddinxveen en het herinrichten van de oevers en het water zijn in 2019 gerealiseerd. In het najaar van 2019 isgestart met de uitvoering van het plan Vernieuwen informatievoorzieningen.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Waddinxveen, Gebruikersgroep Gouwebos, IVN en KNNV.

Projectleider

Met vragen over de projecten in de voorbereidingsfase kunt u terecht bij Maarten van Arkel, projectleider.
Met vragen over de realisatie van de speelplaats aan de Waddinxveense kant, het herinrichten van oevers en water en de uitvoering van het project Vernieuwen Informatievoorzieningen kunt u terecht bij Peter de Block, projectleider. 

Cookie-instellingen