Hondenbeleid

Bezoekers met honden zijn trouwe gebruikers van de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie. Met een nieuw hondenbeleid voor alle gebieden zorgen we ervoor dat de regels voor hondenbezitters eenduidig en helder zijn.

Regels en criteria

Het hondenbeleid wordt vastgelegd in een hondenverordening. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken gemeenten. Deze hondenverordening vervangt de regels in de Algemene Verordeningen van de gemeenten, die nu gelden. Volgens planning zal Groenalliantie de hondenverordening in juli 2021 vaststellen, samen met een zonering (waar honden los mogen lopen, aangelijnd moeten zijn of niet mogen komen) en een hondenbeleid.

Hondenuitlaatservices en hondentrainers moeten, volgens de nieuwe verordening, voortaan een vergunning aanvragen om in de gebieden van Groenalliantie te werken. Op deze manier kunnen we deze activiteiten beter spreiden over de gebieden en weten we wie, waar werkt. We gaan nog in overleg met de hondenuitlaatservices en hondentrainers over de voorwaarden die we in de vergunningen gaan opnemen.

Enquête

Met een enquête hebben we informatie verzameld om het vergunningenbeleid en de zonering vorm te geven. We hebben gevraagd waar hondenuitlaters komen in de gebieden van Groenalliantie en waar mensen komen die geen honden uitlaten. Ook wilde we weten waar mensen last hebben van honden. Met de enquête vroegen we ook aan hondenuitlaatservices en hondentrainers of ze in aanmerking willen komen voor een vergunning om in de gebieden van Groenalliantie te (blijven) werken. De enquête kon tot 15 januari ingevuld worden. Ongeveer 1.800 reacties zijn ontvangen.

De resultaten van de enquête worden binnenkort op deze pagina gedeeld.

Vervolg

De resultaten van de enquête worden verwerkt in een concept zonering. De belangrijkste conclusies en conceptzonering willen we in februari digitaal publiceren op deze pagina. U kunt hierop schriftelijk reageren, deze reacties worden betrokken bij het opstellen van het eindconcept. Het eindconcept wordt in maart besproken per deelgebied in digitale bijeenkomsten. In maart organiseren wij een bijeenkomst vergunningenbeleid voor hondenuitlaatservices en hondentrainers.

Planning

In februari 2021 publiceren resultaten enquête en conceptzonering. In maart 2021 presentatie eindconcept zonering en vergunningenbeleid. In juli 2021 stelt het bestuur van Groenalliantie de hondenverordening, zonering en het beleid vast.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in dit project samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJsel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Bezoekers van de gebieden (al of niet met hond), hondenuitlaatservices en hondentrainers worden betrokken bij het opstellen van de zonering en het hondenbeleid.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Erik Rumpff, projectleider hondenbeleid.

Cookie-instellingen