Hondenbeleid

Bezoekers met honden zijn trouwe gebruikers van de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie. Met een nieuw hondenbeleid voor alle gebieden zorgen we ervoor dat de regels voor hondenbezitters eenduidig en helder zijn.

Nieuw beleid

Het hondenbeleid wordt vastgelegd in een hondenverordening. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken gemeenten. Deze hondenverordening vervangt de regels in de Algemene Verordeningen van de gemeenten, die nu gelden.

Volgens planning zal Groenalliantie de hondenverordening op 28 juni 2021 vaststellen, samen met een zonering (waar honden los mogen lopen, aangelijnd moeten zijn of niet mogen komen, en zones voor hondenuitlaatservices en hondentrainingen) en een beleid voor ontheffingen en vergunningen voor mensen die met meer dan drie honden in de gebieden willen lopen en voor hondenuitlaatservices en hondentrainers.

Waar staan we nu?

Met een enquête hebben we informatie verzameld om het vergunningenbeleid en de zonering vorm te geven. Met deze informatie hebben we een concept hondenverordening, concept beleid voor ontheffingen en vergunningen en een concept zonering gemaakt.

 1. Notitie reacties op hondenbeleid
 2. Hondenverordening 2e concept
 3. Kaartenset werkingsgebied hondenverordening
 4. Ontheffingen- en vergunningenbeleid2e concept
 5. Samenvatting van de resultaten van de enquête
 6. Uitgangspunten voor de zonering
 7. Kaartenset zonering<2e concept

Online bijeenkomsten

Vanaf 26 maart inschrijven voor een van de online bijeenkomsten (msTeams) die per deelgebied worden gehouden. Er komt ook een bijeenkomst over het ontheffingen- en vergunningenbeleid. Deze is bedoeld voor mensen die meer dan 3 honden uitlaten, hondenuitlaatservices en georganiseerde hondentrainers. Hieronder de data voor de online bijeenkomsten per deelgebied. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur.

Gebied/regio Datum (onder voorbehoud)
Hondenuitlaatservices en hondentrainers 30 maart
Gouwebos en ‘t Weegje en Oostpolder 6 april
Reeuwijkse Hout 8 april
Goudse Hout, Elfhoeven en Twaalfmorgen 12 april
Krimpenerhout, Lansingh-Zuid en EZH-bos, Loetbos en Zuidelijke Driehoek, Kwakels 13 april

 

NB De online bijeenkomst voor Loetbos, Zuidelijke Driehoek en Kwakels wordt samengevoegd met die van Krimpenerhout, Lansingh-Zuid en EZH-bos. Die wordt gehouden op 13 april.

Een online bijeenkomst is geen normaal gesprek. Helaas brengen de Coronamaatregel beperkingen met zich mee. De sessie zal bestaan uit een presentatie door de projectleider. Naast een aantal algemene zaken zal hij ingaan op de vragen die vooraf door de deelnemers zijn gesteld. Tijdens de sessie kun je via de chat vragen stellen die deels tijdens de sessie worden beantwoord en deels achteraf via een antwoordnotitie via de website.

Per sessie zijn er maximaal 30 aanmeldingen mogelijk.

Om mee te doen aan een online bijeenkomst kun je tot 2 dagen voor de bijeenkomst een mail sturen naar groenalliantiehondenbeleid@staatsbosbeheer.nl

Daarbij moet je aangeven:

 • Voor welke sessie je je aanmeldt
 • Welke vraag of opmerking je zou willen behandelen in de sessie.
 • Je naam en email adres

Je krijgt dan uiterlijk de dag voor de sessie een link toegestuurd.

Verslagen van de bijeenkomsten

De presentaties en vragen en antwoorden per bijeenkomst kunt u via onderstaande links downloaden:

30 maart: Bijeenkomst ontheffingen en vergunningen

 1. Presentatie
 2. Vragen en antwoorden

6 April Gouwebos, ’t Weegje, Oostpolder

 1. Presentatie
 2. Vragen en antwoorden

8 April Reeuwijkse Hout’

12 april Goudse Hout, Elfhoeven en Twaalfmorgen

13 April Krimpenerwaard Lansingh-Zuid en EZH-bos en Loetbos en Zuidelijke driehoek, Kwakels

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in dit project samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJsel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Bezoekers van de gebieden (al of niet met hond), hondenuitlaatservices en hondentrainers worden betrokken bij het opstellen van de zonering en het hondenbeleid.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Erik Rumpff, projectleider hondenbeleid.

Cookie-instellingen