Krimpenerhout

Krimpenerhout is een geliefd en drukbezocht recreatiegebied, maar het voldeed niet meer helemaal aan de wensen en eisen van de recreant van nu. Het gebied heeft een grote opknapbeurt en allerlei nieuwe voorzieningen gekregen. Zo is er nu een speeleiland, schoon zwemwater een twee keer zo breed strand.

Zwemplas

Krimpenerhout verloor in de loop der tijd haar belangrijkste troef: de zwemplas. Het zwemwater is door blauwalg van onvoldoende kwaliteit, met zwemverboden als gevolg. Dat hebben we hersteld. We hebben de huidige waterkwaliteit verbeterd tot zwemwaterkwaliteit. Het strand is verbreed er zijn nieuwe voorzieningen in en om de zwemplas, waaronder een ontmoetingsgebouw. Ten oosten van de zwemplas is er een groot speeleiland voor kinderen.

Inrichting

De entree van Krimpenerhout is vernieuwd en er is een open zone in het bos. Bestaande wandelroutes zijn verbeterd en nieuwe thematische routes aangelegd om de landschappelijke beleving te versterken.

Er zijn 2 routes gerealiseerd:

Deelprojecten

  1. Verbetering van de huidige waterkwaliteit tot zwemwaterkwaliteit.
  2. Recreatieve voorzieningen in en om de zwemplas, speeleiland en herkenbare entreezone.
  3. Versterken routestructuren en landschappelijke beleving.
  4. Vernieuwen informatievoorzieningen.
  5. Speelroute Lansingh-Zuid nabij de woonkern Krimpen aan den IJssel.

Planning

De deelprojecten 1, 2, en 3 zijn in 2019 afgerond. De speelplaats Lansingh-Zuid wordt in 2021 gerealiseerd.

Samenwerking

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project nauw samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt. Bij het ontwikkelen van de plannen is veelvuldig gebruik gemaakt van ideeën uit de omgeving.

Cookie-instellingen