Reeuwijkse Hout

De kwaliteitsimpuls van Reeuwijkse Hout behelst meer dan een opknapbeurt. Het recreatiegebied wordt verder ontwikkeld als ‘poort naar het Groene Hart’. Er zijn al verschillende deelprojecten in uitvoering genomen zoals het entreegebied en de avonturenroute. 

Regionale functie

Reeuwijkse Hout ligt pal aan de A12 en is van regionale betekenis. Het recreatiegebied is op zichzelf al aantrekkelijk, maar het heeft ook een functie als startpunt voor tochten naar andere delen van de Reeuwijkse Plassen en het Groene Hart. De komst van het Landal park heeft een boost gegeven aan het gebied. Paviljoen Reeuwijkse Hout en het centrumgebouw van Landal bieden prima horecavoorzieningen.

Prima voorzieningen

Reeuwijkse Hout biedt goede mogelijkheden voor strandrecreatie. In onze visie ontwikkelen het strand en de oeverzone verder door. We doen landschappelijke ingrepen om wandelen en fietsen nog aantrekkelijker maken. En net als bij onze andere projecten pakken we de entreezone aan.

Deelprojecten

  1. Verbeteren entreezone en vergroenen parkeerplaats.
  2. Realiseren avonturenroute.
  3. Verder ontwikkelen strand en oeverzone (entree strand, fietsparkeren, verblijfsplekken), uitkijktoren en free run park.
  4. Verbeteren bosstructuur en graslandbeheer (o.a. verrijken beplanting en randbeplanting bij de bosvakken).
  5. Vernieuwen informatievoorzieningen.
  6. Aanleg tweede hondenstrand.

Planning

Het project wordt in fasen gerealiseerd. Deelprojecten 1, 2, 5 en 6 zijn gerealiseerd. Voor de overige projecten wordt in 2021 de uitvoering gestart en in het voorjaar van 2022 afgerond.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, met omwonenden en met verenigingen en ondernemers in de Reeuwijkse Hout. Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Peter de Block, projectleider uitvoering Reeuwijkse Plassen e.o.

Cookie-instellingen