Twaalfmorgen

Dagrecreatieterrein Twaalfmorgen krijgt een opknapbeurt. De daghaven is reeds vernieuwd. Op de rol staan een aantrekkelijke entree en herinrichting van het bos- en wandelgebied.

Ontwerp Twaalfmorgen

Wandelgebied

Het recreatieterrein Twaalfmorgen ligt op een landtong aan de Reeuwijkse Plassen. Naast de  daghaven met recreatieweide vind je er graslanden en stukken bos. Het gebied biedt goede wandelmogelijkheden. Twaalfmorgen is ook aangesloten op het fietsnetwerk Gouwe-Wiericke. 

Doorkijkjes naar de plas

De daghaven is gereed. Evenals de herinrichting van het wandelgebied en de entree bij Twaalfmorgen. De entree is nu een aantrekkelijke verblijfsplek met picknicktafels en bankjes. Het wandelgebied hebben we aantrekkelijker gemaakt door enkele bosvakken om te zetten in open gebied, waardoor er doorkijkjes naar de plas ontstaan.

Deelprojecten

  1. Moderniseren daghaven (oeverbeschoeiing, natuurvriendelijke oevers, begroeiing).
  2. Bossen, graslanden en padenstelsel aanpakken (bosvakken omzetten in open gebieden, doorzichten naar de plas, knelpunten padenstructuur oplossen).
  3. Herinrichten entree Twaalfmorgen.
  4. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

Alle projecten zijn inmiddels afgerond.

Samenwerkingspartners

De Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en met Stichting VeenProvincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt. 

Cookie-instellingen