Vergaderingen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Groenalliantie Midden-Holland vergadert 2 keer per jaar: op 8 juli en 16 december 2019. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal plaats in Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Twee weken voor de vergaderingen van het AB zijn doorgaans de agenda en bijbehorende stukken in te zien. 

Dagelijks Bestuur

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden plaats op 4 april, 23 mei, 3 oktober en 21 november 2019 van 14:30 tot 16:30 uur.

Gebiedscommissies

De vergaderingen van de gebiedsadviescommissies zijn openbaar, tenzij. De commissies kunnen desgewenst derden voor hun vergadering uitnodigen. In principe dient het verslag van hun vergadering tevens als het advies aan het bestuur.

Vergaderstukken

Voor agenda's, vergaderstukken en verslagen zie:

Cookie settings