Vergaderingen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Groenalliantie Midden-Holland vergadert 3 keer per jaar: donderdag 22 april, maandag 28 juni en maandag 13 december in 2021. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden vanwege corona digitaal plaats (in plaats van in Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda). Twee weken voor de vergaderingen van het AB zijn doorgaans de agenda en bijbehorende stukken in te zien. 

Dagelijks Bestuur

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden plaats in 2021 op:  woensdag 31 maart, donderdag 3 juni, donderdag 14 oktober en donderdag 18 november.  

Gebiedscommissies

De vergaderingen van de gebiedsadviescommissies zijn openbaar, tenzij. De commissies kunnen desgewenst derden voor hun vergadering uitnodigen. In principe dient het verslag van hun vergadering tevens als het advies aan het bestuur.

Cookie-instellingen