Vergaderingen

Werkconferentie
Op 18 februari 2019 is tijdens een bestuurlijke werkconferentie gesproken over de richting en de koers van Groenalliantie voor de komende jaren.

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) van Groenalliantie Midden-Holland vergadert 2 keer per jaar: op 8 juli en 12 december 2019. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal plaats in Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Twee weken voor de vergaderingen van het AB zijn doorgaans de agenda en bijbehorende stukken in te zien. 

Dagelijks Bestuur
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden plaats op 4 april, 23 mei, 3 oktober en 21 november 2019 van 14:30 tot 16:30 uur.