Werkzaamheden essentaksterfte in Krimpenerhout

14-10-2020 224 keer bekeken

Vanaf 23 oktober worden de door essentaksterfte getroffen essen uit recreatiegebied Krimpenerhout verwijderd. Deze bomen dienen gekapt worden om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Den Boer Groen Projecten uit Krimpen a/d IJssel voert het werk uit en deze duren tot medio maart 2021.

Verwijderen zieke bomen in de Krimpenerhout

Van de essen in de Krimpenerhout is circa 95% aangetast. Er zijn maar heel weinig essen (nog) niet aangetast. Na de zomer wordt een groot aantal van deze bomen uit de Krimpenerhout verwijderd. Het gaat dan om bosvakken rondom de surfplas, het EZH bos en de bosvakken ten zuiden van de wijk Lansingh Zuid.

Veiligheid voorop

Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. Aangetaste bomen bevatten weinig tot geen blad en veel dode takken. Ook zijn er donkere verkleuringen in de bast, beginnend bij de blad- en takaanzet. De zieke bomen zijn zwak en kunnen op termijn omvallen.

Essentaksterfte

De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van de schimmelziekte essentaksterfte. Zo’n 90% van de essen in Nederland gaat hieraan dood. Aangetaste bomen hebben donkere verkleuringen in de bast, weinig tot geen blad en veel dode takken. De boswachters inventariseren van te voren welke bomen zijn aangetast door de essentaksterfte en daarmee een gevaar vormen voor de bezoekers.

Blauwe stippen

Er is gekeken waar dode bomen kunnen blijven staan voor bijvoorbeeld holenbroeders als spechten. Vanwege de smalle percelen en de veiligheidszone van 30 meter zijn er enkele plaatsen waar dat mogelijk is. Ten oosten van de surfplas is een aantal vakken waar we de zieke essen laten staan zonder dat dat gevaar oplevert voor bezoekers. Vooruitlopend op de werkzaamheden gaan de boswachters het gebied in om de bosvakken te controleren op de aanwezigheid van nesten en bijzondere flora. Essen die behouden dienen te blijven worden blauw gestipt.

Herplant

Over een jaar, eind 2021, worden nieuwe bomen geplant. Er komt een grotere variatie boomsoorten terug, zodat het bos minder vatbaar is voor ziekten en plagen. Een aantal soorten die terugkomen zijn de zwarte els, zachte berk, gewone beuk, grauwe abeel, wilde appel, diversen wilgen en populieren soorten. Het beplantingsplan bestaat uit 35 soorten bomen en struiken.

Informatiebordjes in het gebied

In het gebied staan informatiepanelen waarmee we bezoekers informeren over de werkzaamheden. Bij de vorige projecten verzorgde Staatsbosbeheer ook informatieavonden om de bezoekers te informeren over de maatregelen. Vanwege het coronavirus en de strenge maatregelen is dat dit jaar voor deze werkzaamheden niet mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een mail sturen naar de boswachter.

Toegankelijk

De Krimpenerhout blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden, maar paden langs bosvakken waar gewerkt wordt worden tijdelijk afgesloten.

Wil je meer weten over de essentaksterfte? Bekijk bijvoorbeeld de animatie essentaksterfte.

Cookie-instellingen