Projecten

Groenalliantie Midden-Holland werkt aan de uitvoering van het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie voor de recreatiegebieden in het Groene Hart. Het doel is de eigen natuur en de recreatiegebieden nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers en recreanten. De projecten lopen tot en met 2021.