Bestuur

Het bestuur van Groenalliantie heeft de bevoegdheid tot het nemen van strategische besluiten over het beheer en de ontwikkeling van groengebieden van bovengemeentelijke betekenis binnen het werkgebied van de deelnemende gemeenten en het doen uitvoeren van beheer- en ontwikkelingstaken, waaronder onderhoudstaken, vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken in de gebieden die door Groenalliantie worden beheerd.

Dagelijks Bestuur

 • Dhr. C.A. Oskam, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Mevr. C.J.M. Schippers, gemeente Waddinxveen
 • Dhr. J. Vente, gemeente Krimpenerwaard
 • Dhr. T. van Vugt, gemeente Gouda
 • Dhr. C. Derickx, gemeente Krimpen aan den IJssel

Algemeen Bestuur

 • Dhr. C. Derickx, gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Dhr. W. Tempel, gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Dhr. C.A. Oskam, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Dhr. O. Wagner, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Dhr. L. de Wit, gemeente Krimpenerwaard
 • Dhr. J. Vente, gemeente Krimpenerwaard
 • Dhr. T. van Vugt, gemeente Gouda
 • Mevr. H. Niezen, gemeente Gouda
 • Mevr. C.J.M. Schippers, gemeente Waddinxveen
 • Dhr. M. Kortleven

Vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Groenalliantie Midden-Holland e.o. vergadert gemiddeld 6 keer per jaar (besloten). Het Algemeen Bestuur (AB) komt gemiddeld 2 keer per jaar bij elkaar. Voor meer informatie zie: vergaderingen

 

Cookie-instellingen