Bestuur

Het bestuur van Groenalliantie heeft de bevoegdheid tot het nemen van strategische besluiten over het beheer en de ontwikkeling van groengebieden van bovengemeentelijke betekenis binnen het werkgebied van de deelnemende gemeenten en het doen uitvoeren van beheer- en ontwikkelingstaken, waaronder onderhoudstaken, vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken in de gebieden die door Groenalliantie worden beheerd.

Dagelijks Bestuur

 • Dhr. C.A. Oskam, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Mevr. C.J.M. Schippers, gemeente Waddinxveen
 • Dhr. J. Vente, gemeente Krimpenerwaard
 • Dhr. T. van Vugt, gemeente Gouda
 • Mevr. K. Jaarsma, gemeente Krimpen aan den IJssel

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert gemiddeld 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn besloten.

Algemeen Bestuur

 • Mevr. J. Jaarsma, gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Dhr. J. Janson, gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Dhr. C.A. Oskam, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Dhr. R. Smits, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Dhr. L. de Wit, gemeente Krimpenerwaard
 • Dhr. J. Vente, gemeente Krimpenerwaard
 • Dhr. T. van Vugt, gemeente Gouda
 • Mevr. H. Niezen, gemeente Gouda
 • Mevr. C.J.M. Schippers, gemeente Waddinxveen
 • Mevr. G. Atzema, gemeente Waddinxveen

Het Algemeen Bestuur (AB) van Groenalliantie Midden-Holland vergadert 2 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal plaats in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

Foto van links naar rechts: Jan Vente, Kirsten Schippers, Kees Oskam, Kirsten Jaarsma, John Janson, Robèrt Smits en Thierry van Vugt.