Gebiedsadviescommissie

De gebiedsadviescommissie heeft een adviserende bevoegdheid en adviseren omtrent investeringen in de gebieden. Ze ziet er op toe dat hun adviezen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn en passen binnen de doelstelling van Groenalliantie.

 • De leden zijn raadsleden, door hun eigen gemeenteraad voorgedragen (benoemd door Algemeen Bestuur).
 • De commissie adviseert het bestuur.
 • Adviesterreinen: beheer- en ontwikkelplan, investeringsvoorstellen en hoofdlijnen van de kwaliteitskaders voor het beheer en de exploitatie.
 • Een commissie brengt advies uit binnen de kaders en de context van de regionale doelstellingen van Groenalliantie Midden-Holland.
 • De commissie kan met andere partijen zoals gebruikersgroepen, ondernemers of het waterschap contact hebben voor advies of afstemming.

Leden adviescommissie

De gebiedsadviescommissie bestaat uit de volgende leden:

 • de heer Dieter Möckelmann, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • de heer Gerrit-Jan Ankone, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • mevrouw Bastienne Prins, gemeente Waddinxveen
 • mevrouw Helma Schippers-Van Rhee, gemeente Waddinxveen
 • de heer Bart van Ree, gemeente Krimpenerwaard
 • de heer Jeffrey Groen, gemeente Krimpenerwaard
 • mevrouw Corina Kerkman, gemeente Gouda
 • mevrouw Sandra Brouwer, gemeente Gouda
 • mevrouw Saskia Oudshoorn, gemeente Krimpen aan den IJssel
 • mevrouw Susanne Stolk, gemeente Krimpen aan den IJssel
Cookie-instellingen