Organisatie

Groenalliantie Midden-Holland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Doel van de samenwerking is het ontwikkelen en beheren van natuur- en recreatiegebieden in deze gemeenten en daarmee een aantrekkelijk en duurzaam leefklimaat realiseren.

Groenalliantie Midden-Holland e.o. werd op 1 mei 2014 opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Zij kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Bekijk de bevoegdheden en de samenstelling van het bestuur.

Gebiedsadviescommissie

Het Algemeen Bestuur heeft een gebiedsadviescommissie ingesteld. 

Samenwerking Staatsbosbeheer

De taken rondom beheer en onderhoud, vastgoed en contractbeheer, vergunningverlening, toezicht en handhaving, communicatie, bestuursondersteuning en juridische zaken worden door de samenwerkingspartner Staatsbosbeheer uitgevoerd. De samenwerking is vervat in een samenwerkingsovereenkomst, die in december 2018 is gesloten en duurt tot 2026. Staatsbosbheer heeft een hoofdmandaat (PDF, 5 pag.) en ondermandaat (PDF, 12 pag.). Staatsbosbeheer beheert sinds 1 januari 2017 in opdracht van Groenalliantie recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en omgeving van de Reeuwijkse Plassen. Namens Staatsbosbeheer is een bestuurssecretaris aangesteld als aanspreekpunt voor het bestuur.

Handelingskader Energieopwekking

Vanwege diverse ruimtelijke opgaven en vraagstukken, is er behoefte aan een handelingskader voor duurzame energieopwekking in de beheergebieden van Groenalliantie. In het beleidsdocument Handelingskader Energieopwekking (PDF, 8 pag.) wordt ingegaan op de vraag hoe het bestuur kan besluiten over mogelijke initiatieven voor energieopwekking in haar beheergebieden. Het handelingskader geeft aan hoe dergelijke (kleinschalige) voorzieningen ingepast kunnen worden in hun omgeving en welke voorwaarden hierbij gehanteerd moeten worden. De initiatieven kunnen hierdoor bijdragen aan ambities, behoeften en wensen op het gebied van duurzaamheid.

Financiering

De activiteiten van Groenalliantie worden gefinancierd uit deelnemersbijlagen van betrokken gemeenten en uit provinciale begrotingssubsidie. Bekijk de financiële verordening en vastgestelde controleverordening.

Download

Cookie-instellingen