Organisatie

Groenalliantie Midden-Holland e.o. (recreatieschap) is op 1 mei 2014 opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Zij kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Bekijk ook de bevoegdheden en de samenstelling van het bestuur.

Gebiedsadviescommissie

Het Algemeen Bestuur heeft voor elk van de werkgebieden, Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen, een gebiedsadviescommissie ingesteld. 

Samenwerking Staatsbosbeheer

De taken rondom beheer en onderhoud, vastgoed en contractbeheer, vergunningverlening, toezicht en handhaving, communicatie, bestuursondersteuning en juridische zaken worden door de samenwerkingspartner Staatsbosbeheer uitgevoerd. De samenwerking is vervat in een samenwerkingsovereenkomst, die in december 2018 is gesloten en duurt tot 2026. Staatsbosbheer heeft een hoofdmandaat- en ondermandaat. Staatsbosbeheer beheert sinds 1 januari 2017 in opdracht van Groenalliantie recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en omgeving van de Reeuwijkse Plassen. Namens Staatsbosbeheer is een bestuurssecretaris aangesteld als aanspreekpunt voor het bestuur.

Financiering

De activiteiten van Groenalliantie worden gefinancierd uit deelnemersbijlagen van betrokken gemeenten en uit provinciale begrotingssubsidie. Bekijk de financiële verordening en vastgestelde controleverordening.

Meer informatie

Cookie-instellingen