Conceptverordening hondenbeleid

03-03-2021 338 keer bekeken

Het hondenbeleid voor de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie is in concept gereed. Iedereen kan tot 21 maart reageren op de voorgestelde verordening, enquêteresultaten, zoneringsplannen en vergunningenbeleid.

De concepten en resultaten zijn te vinden op de pagina Hondenbeleid, en reageren kan via groenalliantiehondenbeleid@staatsbosbeheer.nl

Bijeenkomsten

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, kunnen mensen zich inschrijven voor een van de digitale bijeenkomsten (MS Teams) die per deelgebied worden gehouden. Er komt ook een bijeenkomst over het ontheffingen- en vergunningenbeleid. Deze is bedoeld voor mensen die meer dan 3 honden uitlaten, hondenuitlaatservices en georganiseerde hondentrainers. Hieronder de data voor de digitale spreekuren per deelgebied.

Gebied/regio

Datum (onder voorbehoud)

Hondenuitlaatservices en hondentrainers

30 maart

Gouwebos en ‘t Weegje en Oostpolder

6 april

Reeuwijkse Hout

8 april

Goudse Hout, Elfhoeven en Twaalfmorgen

12 april

Krimpenerhout, Lansingh-Zuid en EZH-bos

13 april

Loetbos en Zuidelijke driehoek, Kwakels

15 april

 

Naar verwachting stelt het bestuur van Groenalliantie – na dit intensieve participatietraject – de hondenverordening, zonering en het beleid op 28 juni vast.

Enquête hondenbeleid

De enquête heeft 1.933 reacties opgeleverd en heeft Groenalliantie veel inzicht gegeven. Deze informatie helpt enorm om het vergunningenbeleid en de zonering vorm te geven. Er werd gevraagd waar hondenuitlaters komen in de gebieden van Groenalliantie en waar mensen komen die geen honden uitlaten. Ook zijn bezoekers van de gebieden bevraagd op overlast van honden. Hondenuitlaatservices en hondentrainers konden aangeven of ze in aanmerking willen komen voor een vergunning om in de gebieden van Groenalliantie te (blijven) werken. De enquête kon tot 15 januari jl. ingevuld worden.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in dit project samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJsel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Bezoekers van de gebieden (al dan niet met hond), hondenuitlaatservices en hondentrainers worden betrokken bij het opstellen van de zonering en het hondenbeleid.

Cookie-instellingen